4744 Allegheny Avenue, Dayton, OH 45432 – 848223 - Evelyn Davidson ...